مرور برچسب

نانو

تولید نانو پوشش ضد میکروبی توسط پژوهشگران نجف آباد

تولید نانو پوشش ضد میکروبی توسط پژوهشگران نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز، شبکه پژوهش و نخبگان شهرستان نجف آباد با همکاری پردیس نوآوری شهید تهرانی مقدم یک نانو پوشش ضد میکروبی تولید کرده اند که به ادعای تولید کنندگان، از…