مرور برچسب

نتیجه انتخابات 1398 نجف آباد

ابوترابی نماینده نجف آباد و تیران و کرون شد + تعداد آرای نامزدها

ابوترابی نماینده نجف آباد و تیران و کرون در یازدهمین مجلس شورای اسلامی به گزارش نجف آباد نگار پس از اتمام شمارش آرای اخذ شده در حوزه انتخابیه نجف آباد و تیران و کرون، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد و تیران و کرون در یازدهمین مجلس شورای…