مرور برچسب

نجف آباد بیمارستان فاطمه الزهرا خروج قرنطیه کرونا

خروج بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد از قرنطینه کرونا

خروج بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد از قرنطینه کرونا به گزارش نجف آباد نگار از ایمنا، طاهره چنگیز ادامه داد: بیمارستان‌های صاحب‌الزمان شهرضا، اشرفی خمینی‌شهر و شفای کلیشاد همچنان پذیرای بیماران کرونایی هستند، اما آنها هم به زودی از مرجعیت…