مرور برچسب

نجف آباد و تهران، محل تمرین قایقرانان اصفهان

نجف آباد و تهران، محل تمرین قایقرانان اصفهان

نجف آباد و تهران، محل تمرین قایقرانان اصفهان به گزارش نجف آبادنا سلمان قاضی عسگر در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، در رابطه با محل تمرینات تیم قایقرانی اصفهان باتوجه به خشکی زاینده رود اظهار کرد: شرایط سختی را طی می کنیم، اداره کل…