مرور برچسب

نظام قانون گرایی

چالش قانون

چالش قانون به گزارش نجف آباد نگار دکتر محسن دیانی یادداشتی با عنوان چالش قانون نوشت که توجه شما را به این یادداشت جلب می کنیم. برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، مصداق بارز مردم سالاری دینی در عصر حاضر است و نشانه پشتوانه مردمی…