مرور برچسب

نظام پایش آزاد

لزوم توجه به گرایش‌‌های میان رشته‌ای در صنعت

هدف‌گذاری و هدایت زمینه‌های پژوهشی در نظام پایش آزاد/ لزوم توجه به گرایش‌‌های میان رشته‌ای در صنعت به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری آنا، حل مسائل و مشکلات واقعی جامعه در سه رکن «تربیت نیروی انسانی، افزایش دانش و تعالی فردی و اجتماعی و…