مرور برچسب

نقشه نجف آباد

تهیه نقشه سیاحتی و گردشگری شهر نجف آباد

تهیه نقشه سیاحتی و گردشگری شهر نجف آباد به گزارش نجف آبادنا مهندس سید محمد ابراهیم احمدی معاون شهرسازی و معماری شهرداری در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری عنوان داشت : با توجه به اهمیت خاص وجود یک نقشه گردشگری به روز از شهر و با…