مرور برچسب

نقض حقوق کودکان در ایران

ابوالفضل ابوترابی: حقوق کودکان پشت در صحن علنی مجلس

حقوق کودکان در ایستگاه مجلس به گزارش نجف آبادنا بسترسازی برای زندگی سالم و امن کودکان و حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در هر کشوری یکی از اولویت‌های اصلی حاکمیت و مردم محسوب می‌شود. موضوعی که در ایران نیز سال‌هاست که مورد تأکید مسئولان،…