مرور برچسب

نمایشگاه محرم

نمایشگاه نقاشی با موضوع محرم در آکادمی هنر یوحی نجف آباد

نمایشگاه نقاشی با موضوع محرم در آکادمی هنر یوحی نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان، نمایشگاه نقاشی با موضوع محرم در آکادمی هنر یوحی نجف آباد برای بازدید عموم هنردوستان گشایش یافت. در این نمایشگاه 20 اثر…