مرور برچسب

نمایشگر پایش کیفی آلودگی هوا

هدر رفتن سرمایه ۲۰۰ میلیون تومانی در نجف آباد

هدر رفتن سرمایه ۲۰۰ میلیون تومانی در نجف آباد به علت خاموش بودن نمایشگر پایش کیفی آلودگی هوا به گزارش نجف آبادنا از نجف آباد نیوز هشت سال است که نمایشگر پایش کیفی آلودگی هوا در چهارراه شهرداری این شهرستان قد علم کرده است، چند…