مرور برچسب

نماینده مردم اصفهان

علم بهتر است یا سلامت؟

آغاز سال تحصیلی جدید نزدیک می شویم، تنها دغدغه والدین بیشتر به خاطر شرایط فعلی و نگرانی از حضور بچه ها در مدرسه است. علم بهتر است یا سلامت؟