مرور برچسب

نماینده مردم نجف‌آباد: باید اصناف غیرضروری برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا تعطیل شود

نماینده مردم نجف‌آباد: باید اصناف غیرضروری برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا تعطیل شود

نماینده مردم نجف‌آباد: باید اصناف غیرضروری برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا تعطیل شود به گزارش نجف آباد نگار از تسنیم، ابوالفضل ابوترابی درباره اعتبارات مالی جذب شده برای مقابله با بیماری کرونا در استان اصفهان، اظهار داشت: مدیریت صحیح و…