مرور برچسب

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی

عضو کمیسیون قضایی مجلس: دولت عزمی برای مقابله با حقوق‌های نجومی نشان نداد

عضو کمیسیون قضایی مجلس: دولت عزمی برای مقابله با حقوق‌های نجومی نشان نداد به گزارش نجف آبادنگار از فارس، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 97 و توضیحات ارائه…