مرور برچسب

نماینده نجف آباد تیران و کرون

ابوترابی: ترامپ به هیچ قاعده بین المللی پایبند نیست

ابوترابی: ترامپ به هیچ قاعده بین المللی پایبند نیست به گزارش نجف آباد نگار از ایمنا، ابوالفضل ابوترابی پیرامون تحریم دیوان کیفری بین‌المللی لاهه توسط آمریکا، اظهار کرد: دیوان کیفری بین‌المللی نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به…