مرور برچسب

نماینده نجف آباد مجلس شورای اسلامی

ابوترابی: جنایات آمریکا را باید برای نسل های مختلف در کشور تشریح کنیم

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی: جنایات آمریکا را باید برای نسل های مختلف در کشور تشریح کنیم به گزارش نجف آباد نگار از شبستان، ابوالفضل ابوترابی با اشاره به روز 13 آبان روز استکبارستیزی گفت: استکبارستیزی در خوی و ذات ملت ایران…