مرور برچسب

نمایندگان مجلس و شعر و شاعری

شعری در وصف نمایندگان مجلس

شعری در وصف نمایندگان مجلس به گزارش نجف آبادنا از نجف آباد نیوز حال مردم هر زمان باشد چنین*می فرستند سوی مجلس اصلحین بین ما از سوز سرما یخ زده*چون بدانجا می رسند آتشکده گرم و نرم و راحتند و بی خیال*مردم بیچاره در حال زوال شاعر…