مرور برچسب

نمره دانشجویان

نحوه محاسبه نمره امتحانات پایان‌ترم دانشجویان اعلام شد

نحوه محاسبه نمره امتحانات پایان‌ترم دانشجویان اعلام شد به گزارش نجف آباد نگار از ایسنا، محمدرضا آهنچیان به توضیح نحوه محاسبه نمره پایان ترم دانشجویان در نیم سال تحصیلی جاری پرداخت و اظهار کرد: یکی از روش های ارزیابی نمره پایان ترم…