مرور برچسب

نهضت آباد نجف آباد

آتش سوزی در کارگاه چوب بری نهضت آباد

آتش سوزی در کارگاه چوب بری نهضت آباد به گزارش نجف آبادنا از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد آتش سوزی در کارگاه چوب بری نهضت آباد توسط ایستگاههای شماره 2 و 3 آتش نشانی اطفای حریق شد. روز جمعه مورخ29 تیرماه…