مرور برچسب

نوببت بازدید شهرداری

الکترونیکی شدن نوبت بازدید در شهرداری نجف‌آباد

الکترونیکی شدن نوبت بازدید در شهرداری نجف‌آباد به گزارش نجف آباد نگار از پایگاه خبری شهرداری: معاون برنامه ریزی و توسه منابع انسانی شهرداری نجف‌آباد گفت: به دنبال شیوع کرونا و تداوم مشکلات مربوط به این بیماری، انجام مجموعه‌ای از اقدامات در…