مرور برچسب

نوبت‌بندی آب

نوبت‌بندی آب برای استان‌های اصفهان و چهارمحال بختیاری

نوبت‌بندی آب برای استان‌های اصفهان و چهارمحال بختیاری به گزارش نجف آبادنا ابوالفضل ابوترابی پیش از ظهر امروز در نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان درباره کمبودهای شهرستان نجف‌آباد اظهار کرد: یکی از خواسته تفویض بسیاری از اختیارات کمیسیون…