مرور برچسب

نیازمندان نجف آباد

کمک های مصوب کمیته امداد جوابگوی برخی از نیازمندان نیست

کمک های مصوب کمیته امداد جوابگوی برخی از نیازمندان نیست به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی کمیته امداد امام شهرستان نجف آباد، در این روزهای بحرانی و سخت برای رسیدگی و تامین حداقل نیازهای ضروری زندگی برخی از شهروندان نجف آبادی…