مرور برچسب

نیازهای روز کشور

گسترش فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها متناسب با نیاز های روز کشور

گسترش فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها متناسب با نیاز های روز کشور در این دیدار معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ضمن تبریک به مناسبت سال جدید تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به مدرسان و دانشجویان، خواستار گسترش…