مرور برچسب

نیروهای مسلح

نیروهای مسلح همیشه در حالت آماده باش

نیروهای مسلح همیشه در حالت آماده باش به گزارش نجف آباد نگار از قلم، ابوالفضل ابوترابی، در خصوص تلاش آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم تسلیحاتی ایران، اظهار کرد: نیروهای مسلح ایران اسلامی کاری به این ندارند که آمریکا در تمدید…