مرور برچسب

هدر رفتن سرمایه 200 میلیون تومانی در نجف آباد

هدر رفتن سرمایه ۲۰۰ میلیون تومانی در نجف آباد

هدر رفتن سرمایه ۲۰۰ میلیون تومانی در نجف آباد به علت خاموش بودن نمایشگر پایش کیفی آلودگی هوا به گزارش نجف آبادنا از نجف آباد نیوز هشت سال است که نمایشگر پایش کیفی آلودگی هوا در چهارراه شهرداری این شهرستان قد علم کرده است، چند…