مرور برچسب

هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر

هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد برگزار شد

هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد برگزار شد به گزارش نجف آبادنا محمدمغزی قائم مقام شهردار و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری نجف آباد به دعوت شورای اسلامی شهر بهمراه تنی چند از مدیران شهری و مسئولین موسسه…