مرور برچسب

هشتمین دیدار مردمی شهردار نجف آباد در سال 97

هشتمین دیدار مردمی شهردار نجف آباد در سال ۹۷

هشتمین دیدار مردمی شهردار نجف آباد در سال ۱۳۹۷ شهردار نجف آباد به منظور تکریم شهروندان شریف نجف آباد و تسهیل و در دسترس بودن پرونده ها، اطلاعات و کارشناسان مناطق، دیدارهای مردمی خود را به همراه معاونین در محل شهرداری های مناطق برگزار می…