مرور برچسب

هفتاد نفر برای ۵۵ هزار پرونده

هفتاد نفر برای ۵۵ هزار پرونده

هفتاد نفر برای ۵۵ هزار پرونده به گزارش نجف آبادنا از نجف آباد نیوز رییس دادگستری شهرستان گفت: در حال حاضر هر قاضی ما به جای دو نفر و یک نیروی اداری نیز به اندازه سه نفر فعالیت دارد و از لحاظ فیزیکی نیز حداقل به دو برابر فضای…