مرور برچسب

هفت برج خارون نجف آباد

ارگ شیخ بهایی و هفت برج خارون نجف آباد + فیلم

ارگ شیخ بهایی و هفت برج خارون نجف آباد + فیلم به گزارش نجف آبادنا ارگ در حصار باغی به مساحت هزار و مترمربع واقع شده ‌است و هفت برج داخلی دارد و در جنوب نجف آباد واقع شده است. شش برج‌ بی‌نظیر یا همان کبوتر خانه با ارتفاع 14متر با…