مرور برچسب

هلال احمر

انتخابات هلال احمر نجف آباد

انتخابات هلال احمر نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز، آگهی دعوت از اعضا و داوطلبان فعال جمعیت هلال احمر شهرستان نجف آباد جهت شرکت در جلسه مجمع شهرستان و برگزاری انتخابات. بدینوسیله از کلیه اعضا و داوطلبان فعال جمعیت هلال…