مرور برچسب

هلال ماه

گزارش دفتر مقام معظم رهبری از جزئیات استهلال ماه شوال

به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری جمهوری اسلامی، طبق این گزارش، در مناطقی از استانهای تهران، فارس، اصفهان، بوشهر، البرز، یزد و کرمان که هوا صاف بوده، هلال با چشم مسلح رؤیت شـده و در برخی استانها هم هوا غبار آلود بوده و هلال رؤیت نشـده است.…