مرور برچسب

همایش بصیرت عاشورایی نجف آباد

همایش بصیرت عاشورایی کارکنان سپاه ناحیه نجف آباد برگزار شد

همایش بصیرت عاشورایی کارکنان سپاه ناحیه نجف آباد برگزار شد به گزارش نجف آبادنگار از روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد سرهنگ صفرپور در همایش بصیرت عاشورایی کارکنان سپاه ناحیه نجف آباد و خانوادهای…