مرور برچسب

همایش تجلیل از کارآفرینان نمونه شهرستان نجف آباد

اولین همایش تجلیل از کارآفرینان نمونه شهرستان نجف آباد در دانشگاه پیام نور نجف آباد

اولین همایش تجلیل از کارآفرینان نمونه شهرستان در دانشگاه پیام نور نجف آباد به گزارش نجف آبادنا  در اولین برنامه این همایش، در روز چهارشنبه ۲ آبان، یکی از بزرگترین شرکت های تولیدی صنعتی کشور با نام گاز سوزان که در آن بیش از ۱۰۰۰ نفر بطور…