مرور برچسب

همایش پیاده روی ناشنوایان و کم شنوایان شهرستان نجف آباد

همایش پیاده روی ناشنوایان و کم شنوایان شهرستان نجف آباد برگزار شد

همایش پیاده روی ناشنوایان و کم شنوایان شهرستان نجف آباد به گزارش نجف آبادنا از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد همایش پیاده روی ویژه ناشنوایان و کم شنوایان شهرستان نجف آباد به همت اداره ورزش و جوانان، اداره بهزیستی و هیأت…