مرور برچسب

هم اندیشی جوانان شهر با شهردار نجف آباد

هم اندیشی جوانان شهر با شهردار نجف آباد + تصاویر

هم اندیشی جوانان شهر با شهردار نجف آباد + تصاویر به گزارش نجف آبادنا پس از تبیین اهداف هم اندیشی توسط مهندس مسعود منتظری شهردار نجف آباد، جوانان حاضر به معرفی سوابق تحصیلی و کاری خود پرداخته و مختصری از طرح های پیشنهادی خود ارایه…