مرور برچسب

هوای اصفهان

هوای اصفهان سالم است

هوای اصفهان سالم است به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری برنا در اصفهان؛ کیفیت هوای کلان شهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز جمعه - هفدهم مرداد - با میانگین ۹۵ در وضعیت سالم ثبت شد. شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم…

کیفیت هوای اصفهان سالم شد

کیفیت هوای اصفهان سالم شد / شاخص کیفیت هوا 90 به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای اصفهان امروز نوزدهم تیرماه با میانگین ۹۰ در وضعیت سالم ثبت شده است. شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد…

کیفیت هوای اصفهان “قابل قبول” است

کیفیت هوای اصفهان "قابل قبول" است به گزارش نجف آباد نگار از ایمنا، کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز دوشنبه _شانزدهم تیر_ با میانگین ۱۰۶ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد. شاخص کیفی هوا در نخستین…

گروه های حساس امروز در خانه بمانند

به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری برنا، کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز پنجشنبه - پنجم تیر - با میانگین ۷۸ در وضعیت سالم ثبت شد. شاخص کیفی هوا در نخستین ساعات امروز با میانگین ۱۱۰ در وضعیت ناسالم برای…

هوای اصفهان سالم است

هوای اصفهان سالم است به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری برنا در اصفهان،کیفیت هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز با میانگین ۶۵ در وضعیت سالم ثبت شد. شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد ۱۰۳،…

هوای اصفهان سالم است

هوای اصفهان سالم است به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری برنا، کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز با میانگین ۸۶ در وضعیت سالم ثبت شد. بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد…