مرور برچسب

هوای نجف آباد

هوای اصفهان سالم است

هوای اصفهان سالم است به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری برنا در اصفهان؛ کیفیت هوای کلان شهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز جمعه - هفدهم مرداد - با میانگین ۹۵ در وضعیت سالم ثبت شد. شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم…

هوای اصفهان سالم است

هوای اصفهان سالم است به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری برنا، کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز با میانگین ۸۶ در وضعیت سالم ثبت شد. بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد…

هوای اصفهان سالم است

هوای اصفهان سالم است به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری برنا، کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز پنجشنبه - هشتم خرداد ماه- با میانگین ۷۹ در وضعیت سالم ثبت شد. شاخص کیفی هوا در نخستین ساعات امروز با میانگین…

نجف آباد هوا سالم است

نجف آباد هوا سالم است به گزارش نجف آباد نگار از ایمنا، کیفیت هوا در شهرهای مبارکه با میانگین ۵۱، نجف آباد با با میانگین ۵۲، کاشان با میانگین ۶۶ و سجزی با میانگین ۵۹ در وضعیت سالم است. شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای…

وضع هوای نجف آباد در ۱۲، ۱۳ و ۱۴ فروردین ۹۸

وضع هوای نجف آباد در ۱۲، ۱۳ و ۱۴ فروردین ۹۸ به گزارش نجف آباد نگار از وب سایت سازمان هواشناسی کشور، وضع هوای نجف آباد در ۱۲، ۱۳ و ۱۴ فروردین ۹۸ به شرح ذیل است. در ۲۴ ساعت اول اوضاع جوّی نجف آباد نیمه ابری تا ابری…

وضعیت هواشناسی نجف آباد در سه روز آینده

وضعیت هواشناسی نجف آباد در سه روز آینده هوای حال حاضر نجف آباد در جمعه ۲۳ آذر به همراه غبار محلی است که همین وضعیت برای نجف آباد تا پایان امروز ادامه دارد. سرعت باد: آرام نم نسبی:  % ۲۸ دید افقی:  ۸۰۰۰متر بارندگی ۲۴…