مرور برچسب

هیأت کوهنوردی شهرستان نجف آباد

بزرگداشت محمدعلی کامرانیان

برگزاری مراسم بزرگداشت محمدعلی کامرانیان به گزارش نجف آبادنا به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد مراسمی برای بزرگداشت محمدعلی کامرانیان پیشکسوت و رئیس فقید هیأت کوهنوردی شهرستان نجف آباد در شب دوشنبه 8 مرداد ماه 97…