مرور برچسب

واقعه عاشورا

سقای ۳۵ ساله

عباس علی بن ابیطالب مشهور و ابوالفضل، پنجمین پسر امیر المومنین و اولین فرزند حضرت ام البنین می باشد.با لبابه ازدواج کرد. سقای ۳۵ ساله