مرور برچسب

وام

وام گرفتن یا نگرفتن

وام گرفتن یا نگرفتن خانم سین شش تا دخترش را شوهر داده بود، یکسال از شیرینی خوران دختر هفتمی میگذشت. و هنوز نتوانسته بود جهازش را آماده کند، خانواده پسرگفته بودند خانه پسرمان آماده است، دست بجنبانید، پسرکمی سرد شده بود مثلا اوایل شوقی…