مرور برچسب

وزنه برداران روستای حاجی آباد

پایان روزهای اسفناک وزنه‌برداران در حمام عمومی !

پایان روزهای اسفناک وزنه‌برداران در حمام عمومی ! به گزارش نجف آبادنا از  ایسنا، سال گذشته خبرگزاری ایسنا خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه وزنه برداران روستای حاجی آباد شهرستان نجف آباد اصفهان در حمام تمرین می کردند و حتی احسان قیصریه یکی از…