مرور برچسب

وضعیت شهر نجف آباد زرد است

وضعیت شهر نجف آباد زرد است

وضعیت شهر نجف آباد زرد است به گزارش نجف آبادنگار از ایلنا، ابوالفضل ابوترابی درباره وضعیت شیوع بیماری کرونا در شهرستان نجف‌آباد گفت: وضعیت بیماری کرونا در نجف‌آباد نه قرمز است و نه سفید، این شهر در وضعیت زرد قرار دارد. وی ادامه داد: چه…