مرور برچسب

وضع هوای اصفهان

هوای اصفهان سالم است

هوای اصفهان سالم است به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری برنا در اصفهان،کیفیت هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز با میانگین ۶۵ در وضعیت سالم ثبت شد. شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد ۱۰۳،…