مرور برچسب

ویروس کزونا

۱۳ شهرستان اصفهان در وضعیت سفید

۱۳ شهرستان اصفهان در وضعیت سفید/ کاشان نارنجی شد به گزارش نجف آباد نگار از ایمنا، بر اساس اطلاعات به دست آمده از سامانه اطلاع رسانی وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشور (ماسک) وضعیت استان اصفهان در زمینه کنترل شیوع کرونا مناسب است به گونه‌ای که…