مرور برچسب

پارک زیگزاگی

روز جهانی پارک زیگزاگی در نجف آباد ممنوع

روز جهانی پارک زیگزاگی در نجف آباد ممنوع امروز نوبت مشکی بود تا با مامان کلاغه برای دور زدن و پیدا کردن غذا به خیابان ها سر بزند. مشکی چشم های ریز و تیز بینی داشت و همیشه بهترین غذاها را از ناممکن ترین جاها پیدا میکرد. توی مسیر جست وجو،…