مرور برچسب

پالایشگاه آبادان

اولین خودرو در نجف آباد

جایگاه‌های سوخت اولیه عبارت بود از پمپ‌های دستی که کارگر جایگاه مجبور بود برای هر لیتر بنزین چندین‌بار اهرم آن‌را جلو و عقب ببرد. اولین خودرو در نجف آباد