مرور برچسب

پایه‌های تشنه سی‌و‌سه پل پس از 2 سال در آب سیراب می‌شوند

پایه‌های تشنه سی‌و‌سه پل پس از ۲ سال در آب سیراب می‌شوند

پایه‌های تشنه سی‌و‌سه پل پس از ۲ سال در آب سیراب می‌شوند زهرا داستانی مناسبت جریان آب در رودخانه زاینده رود اصفهان نوشت: زاینده‌رود هفته اول ماه بهمن بازگشایی و اصفهان برای شهروندان و گردشگرانی که به یاد روزهای خوش زاینده‌رود پشت…