مرور برچسب

پایگاه بسیج سلمان فارسی نجف آباد

تکریم و معارفه فرمانده پایگاه بسیج سلمان فارسی نجف آباد / مسابقه حباب های غول پیکر

تکریم و معارفه فرمانده پایگاه بسیج سلمان فارسی نجف آباد همزمان با هفته بسیج به گزارش نجف آبادنا از خبرگزاری بسیج؛ هیات امنا مسجد ارتباط  و حضور چشمگیرشوراء و فرمانده در برنامه های فرهنگی مجموعه را مطرح کردند و خواستار استمرار اتحاد بین…