مرور برچسب

پذیرش سرباز معلم

اولین جلسـه هیئت اُمنای آرامستان نجف آباد در سال جدید

اولین جلسـه هیئت اُمنای آرامستان نجف آباد در سال جدید به گزارش نجف آباد نگار از پورتال خبری شهرداری نجف آباد، یکشنبه31 فروردین ماه 1399 ، محمد مغزی نجف آبادی شهردار نجف آباد در دفتر خویش میزبان اولین جلسه هیئت اُمنای آرامستان نجف آباد در…

برگزاری جلسه هماهنگی مصاحبه پذیرش سرباز معلمان

برگزاری جلسه هماهنگی مصاحبه پذیرش سرباز معلمان به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد در بیست و دومین روز از اردیبهشت ماه ۹۹ جلسه هماهنگی مصاحبه پذیرش سرباز معلمان قطب استان با حضور افشاری و کرم لو، کارشناسان…