مرور برچسب

پرورش بوقلمون در نجف آباد

متصدی واحد بوقلمون‌داری در نجف‌آباد محکوم شد

متصدی واحد بوقلمون‌داری در نجف‌آباد محکوم شد به گزارش نجف آبادنا از فاخته نیوز، مرغدار متخلفی که اقدام به حمل بوقلمون زنده بدون اخذ گواهی قرنطینه بهداشتی دامپزشکی نموده بود، به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از تصدیگری به هرگونه شغل…