مرور برچسب

پلمب واحد غیر مجاز تولید کشک در نجف آباد

پلمپ واحد غیر مجاز تولید کشک در نجف آباد

پلمپ واحد غیر مجاز تولید کشک در نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از شبکه بهداشت و درمان نجف آباد، پیرو بازدیدهای کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط از سطح عرضه اصناف در تاریخ ۹۹/۵/۲۳ یک باب تولید کشک غیر مجاز که در شرایط غیر استاندارد و بدون…